Емил Радев в Сливен: Настоявам за общи минимални стандарти за гражданското производство в ЕС

----
10.05.2019 / 18:22

Комисията по правни въпроси в ЕП работи усилено за повишаване на доверието между съдебните системи на държавите – членки и подобряване на сътрудничеството между съдилищата. Въвеждането на общи процесуални стандарти на равнище ЕС безспорно ще доведе до повишаване на доверието сред съдебните системи на Съюза. Това ще гарантира и равновесие на основните процесуални правила при гражданските спорове. Това заяви кандидатът за член на ЕП от листата на ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на среща с представители на адвокатските колегии от Сливен и региона. „Като докладчик в Европейския парламент работих по документ, с който препоръчвам на Еврокомисията да предложи създаването на общи минимални стандарти за гражданското производство в ЕС. Те не биха могли да заместят националните процесуални системи, нито цялостно, нито дори частично, но ще допринесат за модернизирането на националното производство, ще улеснят достъпа на гражданите до правосъдие, ще гарантират равноправни условия за бизнеса“, каза Емил Радев. Според него това е решаващата стъпка в процеса на по-нататъшна хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите-членки. В по-дългосрочен план целта е създаването на Европейски гражданско-процесуален кодекс.

Той акцентира и върху регламента относно събирането на доказателства, по който е бил докладчик. „Новите правила ще направят директното събиране на доказателства по-евтино, лесно, бързо и сигурно. Те регулират взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите-членки, осигурявайки по-ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. Най-голямо приложение ще има в случаите, когато доказателства трябва да бъдат събрани в друга страна от ЕС чрез изслушване на свидетел или експерт по дадено дело например”, обясни Радев и допълни, че промените на практика ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние. „Новите технологии бързо навлизат в живота ни и трябва да се възползваме от възможностите, които предлагат за по-улеснен достъп до правосъдие”, категоричен бе Радев. Той информира представителите на адвокатските колегии и за измененията, които е внесъл и са приети, така че наличните електронни средства да гарантират, че съдържанието на документите и другите получени писмени съобщения е достоверно, колкото и на хартиен носител. „Даваме, също така, възможност на адресата да откаже приемането на документ връчен по електронен път - нещо, което до момента не беше предвидено и ако не беше въведено, можеше да внесе объркване и правна несигурност”, уточни Радев. Той бе категоричен, че процедурите в държавите, въвели онлайн регистрация за дружествата, каквато е и България, обикновено са по-евтини и водят до по-бързо обработване на документите. „Въвеждането на общи правила за онлайн регистрация на дружества ще бъде от голяма полза за малките и средни предприятия и ще подобри тяхната мобилност и конкурентоспособност. Пряко засегнати от подобренията на директивата, ще бъдат над 19 млн. дружества с ограничена отговорност, от които около 99% са малки и средни предприятия”, подчерта Емил Радев.

Като докладчик от страна на ЕНП той е призовал ЕК още през 2017 г. да приеме хармонизирани правила не само за трансграничните сливания, но и за разделянията и преобразуванията на дружества в ЕС. „Радвам се, че този призив беше чут и залегна в новата директива. ЕП настоя и за създаване на нова ускорена процедура за търговските спорове. Застъпена беше и идеята за Европейски търговски съд, който да допълва съдилищата на държавите-членки и да предложи на страните по спора международен форум, специализиран в разрешаването на търговски спорове. Надявам се, че през следващия мандат ще постигнем и съответните резултати”, коментира Емил Радев.

Той отбеляза, че понякога работата на евродепутатите изглежда доста абстрактна, тъй като голяма част от законодателството започва да се прилага след определен период от време, но дава пряко отражение върху живота на хората. Като пример кандидатът за член на ЕП посочи извоюваното премахване на апостилите и нуждата от легализация на официални документи в ЕС. „Спестяваме на европейските граждани до 40 млн. евро годишно, а също и много тичане по институции за документи за гражданско състояние като акт за раждане, за смърт, за брак, удостоверение за име, за развод, за местоживеене и др. Следващата стъпка е да разширим обхвата на новия регламент, така че той да се прилага и за дипломите, удостоверенията за професионална квалификация, за официални документи, удостоверяващи признато увреждане”, отчете кандидатът за евродепутат.

По време на срещата Емил Радев коментира и темата за решаването на семейни спорове или раздяла на международни двойки. „Трансграничното съдебно сътрудничество е от ключово значение, за да се осигури безопасна правна среда за децата, в която те да поддържат отношения и с двамата родители, живеещи евентуално в различни европейски страни. През декември 2018 г. Съветът прие и своята обща позиция, която предвижда пълно премахване на екзекватурата за решенията по въпроси, свързани с родителската отговорност. Въвеждат се и по-ясни правила относно възможността детето да изрази мнение по време на всички производства по съответния случай. По-ясни правила са предвидени и относно случаите на отвличане на дете в рамките на ЕС”, посочи Емил Радев пред присъстващите адвокати и отговори на поставените от тях въпроси.

Още снимки от новината

----
----

 

 
 

Copyright © 2008-2022 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев