Тодор Братанов: „Имаме подкрепата на председателя на парламентарната комисия по земеделие“

001
21.06.2011 / 14:33

- Господин Братанов, какво се промени в дейността на Областната дирекция по земеделие в Сливен, която вие ръководите, след като правителството на ГЕРБ се зае с решаването на проблемите в българското земеделие?

- В своята дейност дирекцията се ръководи от методическите указания на Министерството на земеделието и храните и подкрепата на председателя на Комисията по земеделие към Народното събрание. Независимо от своята самостоятелност като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, годишният бюджет на дирекцията по параграфи се формира от първостепенния разпоредител - Министерството на земеделието и храните. Промяната в структурата на дирекцията оказа положително въздействие върху организационната дейност като цяло. Стриктно се спазва установената с новия правилник йерархическа подчиненост. От 3-4 години се настояваше за нова сграда, поради неудобството, което създаваше на земеделските производители предното ни място. Отделянето ни в самостоятелна сграда има своите положителни страни. Обособен е Център за административно обслужване, който работи с граждани непрекъснато. Приемането на заявления за извършване на съответната административна услуга се извършва ежедневно. Установен е пропускателен режим, имаме охрана и не се налага качване на гражданите по етажите.

- Какво е работното време на служителите за работа с граждани ?

- Административното обслужване на гражданите е всеки ден. Всеки ден експертите имат приемна по въпроси, свързани с пряката им дейност. Кабинетът на директора е отворен ежедневно за граждани, които желаят да изразят своето мнение относно проблемите в областта на земеделието –например - регистрация в ИСАК, сключване на договори за аренда, ползване на земи от Държавния поземлен фонд, изготвяне на споразумения за ползване на земеделски земи, уреждане на собственост в стопански двор, закупуване на празни негодни парцели, промяна на предназначението на земеделски земи, финансиране и схеми и мерки за подпомагане и др.

- Налага ли се привличане на допълнителни експерти по системата ИСАК?

- Дейността на Областната дирекция, и в частност на Общинската служба земеделие, е кампанийна. Предвид големия брой бенефициенти в областта, особено в община Сливен, регистрацията в ИСАК от 1 март до 9 юни ежегодно изисква концентриране на значителен брой експерти в тази дейност. Съответно тяхната текуща работа се поема от останалия щатен състав. В кампанията се включват и експерти от Общинската служба земеделие, като се наемат и допълнителни служители.

- Стараете ли се да сте близо до хората ?

- Разяснителната дейност по нормативната уредба в областта на земеделието се извършва ежедневно при посещение на земеделските стопани в дирекцията. При всяка покана от страна на браншови организации, кметове, организации на производители и др., ръководството на Областната дирекция по земеделие се отзовава и чрез разяснения по въпроси в областта на земеделието подпомага земеделските производители. Териториални звена на дирекцията са общинските служби по земеделие, които изпълняват ролята на орган на поземлената собственост. Преди стартирането на каквато и да е нотариална сделка между граждани, първичната информация се получава от общинските служби. Те пряко осъществяват контакт със стопаните. Общинските служби са звеното, което е най-близо да земеделския стопанин и което дава първите насоки във всяко направление. Експертите трябва да са компетентни, знаещи и можещи. При наличието на огромен комплект документация за подаване и попълване от изключително значение е отношението на експертите към бенефициента. Нашата администрация е изцяло достъпна и отзивчива към проблемите на гражданите. Новото ръководство привлече предимно млади и образовани експерти, които допринасят за високото ниво на професионализъм, с което се отличава колектива в своята работа.

 
 

Copyright © 2008-2022 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев