Държавните служители ще декларират имуществото си при встъпване в длъжност

---
09.02.2012 / 11:55

При встъпването си в длъжност държавните служители ще бъдат длъжни да декларират своето имотно състояние пред органа по назначаването, предвиждат приетите от парламента на второ четене промени в Закона за администрацията. До 30 април чиновниците трябва да обявяват пред органа по назначаването имуществото си, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение и основанията за тяхното получаване. Министерският съвет може да създава съвети като постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика според гласуваните текстове. Съветите се ръководят от премиера или от друг член на правителството и включват еднолични органи на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт. В съветите ще могат да влизат и представители на местното самоуправление, както и на неправителствени организации. Те ще бъдат ръководени от председател. Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя.

 

Решението за промяна на предназначението на земеделската земя да не губи правно действие, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди, за които се провеждат отчуждителни процедури, както и за решенията за промяна в предназначението, влезли в сила преди 24 май 2011 г. Това приеха на първо четене народните представители с промените в Закона за опазване на земеделските земи.

В сега действащия закон решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, ако в тримесечен срок не е заплатена такса или в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.

 
 

Copyright © 2008-2020 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев