ПГ на ГЕРБ предлага укриването и неплащането на социални и здравни осигуровки да се криминализира

15.02.2013 / 20:11

Укриването и неплащането на социални и здравни осигуровки да се криминализира. Това предлага ПГ на ПП ГЕРБ чрез поправки в Наказателния кодекс. Предложенията вече са внесени в деловодството на Народното събрание.

Обявяването на определено деяние (действие или бездействие) за престъпление е изключително правомощие на Народното събрание, се посочва в мотивите на вносителите на предложението. Когато криминализира едно деяние, обявявайки го за престъпление, Народното събрание, ръководейки се от законодателна целесъобразност и параметрите за противодействие на съответния вид деяния, определя наказателноправната му характеристика чрез признаците от обективната и субективната страна на престъплението, субекта на престъплението и обект на наказателноправна защита. Предложените промени в Наказателния кодекс не влизат в противоречие и със Закона за нормативните актове по отношение на използваната законодателна техника за формулиране на отделните състави.

По отношение на установяването и изпълнението данъчните и осигурителни задължения имат сходни правопораждащи фактически състави, компетентност на държавните органи и еднакъв процесуален ред, този по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, поради което тази близост следва да бъде съобразена и при формулиране на престъпните състави.

Целта на предложения законопроект е въвеждане на наказателна отговорност за длъжностни лица, които избегнат установяването или плащането на осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за допълнително задължително пенсионно осигуряване, или за здравно осигуряване.

Осъществяването на това деяние води до значително спадане на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване, което безспорно се отразява неблагоприятно и върху размера на осигурителните плащания. Подобно негативно явление се наблюдава през последните години и в повечето случаи води като резултат до загубване на някои права по социалното осигуряване на осигурените лица. Например осигурени лица, които не са платили повече от три дължими вноски за здравно осигуряване, заплащат оказаната медицинска помощ на изпълнителите.

Необходимо е също така да се отбележи, че осигурителни права по Кодекса за социално осигуряване се ползват, когато са внесени или когато са дължими осигурителни вноски. В не малък брой от случаите дори се получава така, че осигурителни плащания се поемат от изправните към държавното обществено осигуряване длъжници или от държавата.

Със създаването на нов състав в глава седма „Престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи” са свързани и промените в Наказателнопроцесуалния кодекс, с които се определя на кой съд ще бъдат подсъдни делата за подобни престъпления, както и в Закона за административните нарушения и наказания, с които се създава възможност за налагане на административнонаказателна имуществена санкция на юридическо лице, когато то се е обогатило или би се обогатило от извършване в негова полза на съответното престъпление.

 
 

Copyright © 2008-2022 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев