Евродепутатът Владимир Уручев с предложения за опростяване на новата Обща селскостопанска политика

Владимир Уручев
26.03.2015 / 13:10

Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (AGRI) обсъди мерки за опростяване на новата ОСП и намаляване на административната тежест за фермерите с европейския комисар по земеделие Фил Хоган.

 

Опростяването на ОСП и постигането на повече гъвкавост при прилагане на мерките е сред основните приоритети на комисаря Хоган за 2015 г., но не за сметка на отслабване на качеството на изпълнение. В тази връзка комисарят очерта 3 основни принципа, които ще ръководят процеса на опростяване:

- прилагане на взетите политически решения за реформата от 2013 г.;

- опростяването да не води до отслабване на доброто финансово управление и увеличаване нивата на грешки при отчитане на разходите по ОСП;

- да се дава приоритет на онези области, които са от най-голямо значение за бенефициентите.

 

Комисар Хоган представи действията за опростяване, които ЕК ще предприеме в предстоящите месеци и които включват ревизия на вторичното законодателство на ОСП по пазарните мерки, в т.ч. схемите за частно складиране, режимът на плодовете и зеленчуците, стандартите за маркетинг, правилата за идентификация и регистрация на животни по схемите за доброволно, обвързано с производството подпомагане. Той подчерта решението на ЕК да удължи крайния срок за подаване на заявленията за директни плащания до 15 юни т.г.

 

Комисар Хоган приветства участието на евродепутатите в дебата за опростяването на ОСП, тъй като те са най-близо до избирателите и могат да сигнализират ЕК своевременно за техните нужди и проблеми. Той приветства получените предложения от членовете на комисията AGRI за опростяване на ОСП, част от които бяха направени от евродепутата Владимир Уручев. Предложенията обхващат критериите за допустимост на директните плащания, гъвкавост при прилагане на зелените мерки, преглед на дефиницията за "активен фермер" и млад фермер, помощ за малките земеделски производители, помощ за сектор "Плодове и зеленчуци" и др.

 

По отношение на директните плащания, зеленият компонент и екологичните изисквания евродепутатите подчертаха необходимостта от единно тълкуване на правилата, за да не се стига до хаотично прилагане в държавите членки и допълнителен административен товар за производителите. В тази връзка комисар Хоган отбеляза ролята на създадения преди 8 месеца специален отдел в Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони", който помага на държавите-членки при тълкуване на новите правила по ОСП.

 

Евродепутатите призоваха за допълнителни стимули за младите фермери, за малките производители и за необлагодетелстваните региони. По отношение на подкрепата за младите фермери, комисар Хоган сподели новият модел на кредитни гаранции, предложен от ЕК и ЕИБ за улесняване достъпа на земеделските производители до свеж финансов ресурс при изгодни условия. По линия на този нов финансов инструмент младите фермери ще могат да получат дългосрочни кредити (10-12 години) при ниски лихви от ЕИБ (чрез търговските банки и програмите за развитие на селските райони).

 

В светлината на очакваните през май или юни заключения на Съвета по земеделие и рибарство за опростяването на ОСП, комисар Хоган насърчи изготвянето на доклад по собствена инициатива от страна на ЕП, който да допълни дискусията по темата.

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев