Андрей Новаков: „Планът „Юнкер“ ще предостави много възможности за предприемачите в България“

Андрей Новаков
31.03.2015 / 13:55

Българските компании ще имат достъп до нов инструмент за финансиране за иновации и изследователска дейност.

В настоящия момент Европейският парламент работи по проекта на регламент за създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), основна част от плана „Юнкер". Евродепутатът от групата на ЕНП/ ГЕРБ Андрей Новаков представи своите поправки по проекта, с цел България да може в максимална степен да оползотвори инструмента.

 

Планът "Юнкер" цели да създаде нови работни места и да подобри конкурентоспособността на европейския и в т.ч. българския бизнес чрез създаването на ЕФСИ . Ако бъде приет в този вариант, се очаква да се генерират частни инвестиции в размер до 315 млрд. евро в следващите три години с помощта на надежден набор проекти, съчетан с програма за помощ, за да бъдат инвестициите насочвани там, където са необходими и съставянето на пътна карта, която Европа да превърне Европа в по-привлекателно място за инвестиции. До края на Юни, се очаква планът "Юнкер" да бъде работещ.

 

Според Андрей Новаков, от изключителна важност за България е да се осигурят ясни критерии и методология за оценка на проектите, които са одобрени от всички страни членки. Междувременно, независимост на Наблюдаващия борд за ЕФСИ (даващ критериите за одобряване на проектите, инвестиционните насоки, и определящ риска) е повече от задължителна, което означава да няма участие на държави членки в него, които да се ползват с по-голямо влияние.

 

Андрей Новаков подкрепи по-равномерно разпределение на инвестициите, както в географски, така и в секторен план, гъвкавост на ЕФСИ спрямо постоянно променящата се икономическа среда, осигуряване на междинна оценка, фокусирана върху добавената стойност на проектите, достъпна техническа помощ при писане на проектите по места (за тази техническа помощ да бъдат използвани вече съществуващия капацитет на ЕИБ).

 

Новаков предлага отпадане на някои от средствата, необходими за финансовото гарантиране на инструмента: прехвърлянето на бюджет от Механизма за свързване на Европа и една от бюджетните линии по "Хорзионт 2020", които са важни инструменти за финансиране на България в новия програмен период.

 

По време на работата си в комисията по бюджети миналата седмица, евродепутатът Андрей Новаков представи своето ясно виждане за създаването на един наистина успешен фонд и гарантирането на равен достъп на държавите членки за кандидатстване по него.

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев