Медиите: "Сега въпросът е не дали, а кога ще пуснат европарите на община Сливен"

12.10.2011 / 18:15

12.10.2011, Sliveninfo.com

ПРОКУРАТУРАТА: НЯМА ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРИ ТРЕТОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Сега въпросът е не дали, а кога ще пуснат европарите на община Сливен.

Няма данни за извършени престъпления при сключването на Трето рамково споразумение на Община Сливен по сигнала на общински съветници до ЕК.

Сигналът до Европейската комисия за нарушения от Страна на Община Сливен при сключването на Третото рамково споразумение е неоснователен, постанови Окръжна прокуратура – Сливен. От извършената проверка не се установиха данни за извършено престъпление, гласи постановление на Прокуратурата, изпратено до кмета на община Сливен .

Постановлението е от вчера, съобщи за Sliveninfo говорителката на окръжна прокуратура Виолета Калайджиева.

Заради този сигнал бяха спрени проектите на Община Сливен, финасирани по Оперативните програми на ЕС. Общата стойност стойност на спрените проекти бе около 60 млн. лв. Прокуратурата отказа да образува предварително производство поради това, че не са установени данни за извършено престъпление при сключването и изпълнението на рамковото споразумение за строителство с възложител Община Сливен за периода 2010 -2014 г. Преписката е образувана във връзка с писмо до Главния прокурор на РБългария на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган. От министерството е направено искане Прокуратурата да извърши проверка по сигнал на група общински съветници, неправителствени организации и граждански сдружения от Сливен до Председателя на Европейската комисия. В сигнала за изложени обстоятелства за подозрения за измама по сключените договори по Програма „Регионално развитие” с бенефициент Община Сливен. Към сигнала е постъпила и молба от кмета на Сливен Йордан Лечков до Главния прокурор на Републиката с искане за бързо предпримане на необходимите действия от страна на Прокуратурата за изясняване на фактите и обстоятелствата относно основателността на обстоятелствата и информацията в сигнала на групата общински съветници, довел до временното спиране на проектите. От извършената проверка не се установиха данни за извършено престъпление, за неспазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки, липсват и данни в хода на процедурата да е създадена възможност за заобикаляне разпоредбите на ЗОП и за промяна на предварително обявените условия от страна на възложителя. При провеждане на процедурата по сключване на Рамковото споразумение за строителство, с възложител община Сливен, няма данни да е допуснато нецелесъобразно занижаване на критериите за участие в процедурата. Критериите (реализирани нетни приходи, извършени СМРр притежаване на Дългокрайни материални активи свързани със строителството, лица наети в областта н строителството), поставени като условия за участие в процедурата по сключване на Рамковото споразумение, не дават възможност за участие на кандидат, който няма сериозен опит за участие в предвидените дейности. От информацията в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, както и към Търговския регистър към МП, е видно, че избраните фирми имат добри финансови и икономически показатели, голям брой наети лица, имат необходимия ресурс за обезпечаване на качественото изпълнение на обществените поръчки. Избегната е опасността от евентуално ощетяване на община Сливен, заявяват от Прокуратурата. Сключването на Рамково споразумение с повече фирми дава възможност на възложителя да отправя покани до повече страни по Рамковото споразумение и при сключването на конкретните договори да търси най-оптимална цена с оглед конюктурата на пазара, гласи документа. „Предвид гореизложеното, не са установени данни за извършено престъпление при сключването и изпълнението на рамковото споразумение за строителството с възложител Община Сливен, което касае сключените договори по ОП „Регионално развитие” поради което следва да се откаже образуването на досъдебно произвоство и прекрати преписката,” постановяват от Окръжна прокуратура – Сливен.

 

12.10.2011, радио "Фокус" - Сливен

Няма данни за извършени престъпления при сключването на Трето рамково споразумение на Община Сливен по сигнала на общински съветници до ЕК

Сливен. Сигналът до Европейската комисия за нарушения от Страна на Община Сливен при сключването на Третото рамково споразумение е неоснователен, постанови Окръжна прокуратура – Сливен. От извършената проверка не се установиха данни за извършено престъпление, гласи постановление на Прокуратурата, изпратено до кмета на община Сливен, съобщи за радио „Фокус” - Сливенюристът на Община Сливен Елеонора Христова. Заради този сигнал бяха спрени проектите на Община Сливен, финансирани по Оперативните програми на ЕС. Общата стойност стойност на спрените проекти бе около 60 млн. лв. Прокуратурата отказа да образува предварително производство поради това, че не са установени данни за извършено престъпление при сключването и изпълнението на рамковото споразумение за строителство с възложител Община Сливен за периода 2010 -2014 г. Преписката е образувана във връзка с писмо до Главния прокурор на РБългария на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган. От министерството е направено искане Прокуратурата да извърши проверка по сигнал на група общински съветници, неправителствени организации и граждански сдружения от Сливен до Председателя на Европейската комисия. В сигнала за изложени обстоятелства за подозрения за измама по сключените договори по Програма „Регионално развитие” с бенефициент Община Сливен. Към сигнала е постъпила и молба от кмета на Сливен Йордан Лечков до Главния прокурор на Републиката с искане за бързо предпримане на необходимите действия от страна на Прокуратурата за изясняване на фактите и обстоятелствата относно основателността на обстоятелствата и информацията в сигнала на групата общински съветници, довел до временното спиране на проектите. От извършената проверка не се установиха данни за извършено престъпление, за неспазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки, липсват и данни в хода на процедурата да е създадена възможност за заобикаляне разпоредбите на ЗОП и за промяна на предварително обявените условия от страна на възложителя. При провеждане на процедурата по сключване на Рамковото споразумение за строителство, с възложител община Сливен, няма данни да е допуснато нецелесъобразно занижаване на критериите за участие в процедурата. Критериите (реализирани нетни приходи, извършени СМРр притежаване на Дълготрайни материални активи свързани със строителството, лица наети в областта н строителството), поставени като условия за участие в процедурата по сключване на Рамковото споразумение, не дават възможност за участие на кандидат, който няма сериозен опит за участие в предвидените дейности. От информацията в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, както и към Търговския регистър към МП, е видно, че избраните фирми имат добри финансови и икономически показатели, голям брой наети лица, имат необходимия ресурс за обезпечаване на качественото изпълнение на обществените поръчки. Избегната е опасността от евентуално ощетяване на община Сливен, заявяват от Прокуратурата. Сключването на Рамково споразумение с повече фирми дава възможност на възложителя да отправя покани до повече страни по Рамковото споразумение и при сключването на конкретните договори да търси най-оптимална цена с оглед конюнктурата на пазара, гласи документа. „Предвид гореизложеното, не са установени данни за извършено престъпление при сключването и изпълнението на рамковото споразумение за строителството с възложител Община Сливен, което касае сключените договори по ОП „Регионално развитие” поради което следва да се откаже образуването на досъдебно производство и прекрати преписката,” постановяват от Окръжна прокуратура – Сливен.

Людмила ЙОРГОВА

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев