Димитър Шейретов: Местните данъци и такси в Община Сливен са едни от най-ниските в страната

001
15.10.2011 / 11:37

Интервю на Димитър Шейретов, строителен предприемач, кандидат в общинската листа на ГЕРБ

- Господин Шейретов, вие сте представител на реалния бизнес, каква е ролята на Общината за развитие и стимулиране на бизнеса и инвестициите?

Лостовете , с които Общината може да въздейства за развитието на местния бизнес са много, но аз ще се спра на по-основните от тях.

На първо място е изгражденето на техническата инфраструктура. Единствено тази администрация се ангажира с тази трудна задача и се зае с изпълнението на сериозни инфраструктурни проекти в града. Изградиха се водопроводни, газопреносни и канализационни мрежи на цели квартали. Предстои изграждането на 120 км нови водопроводи в града, подмяна на старата канализация и изграждане на нова, там където липсва такава.Факт е, че в 21 век дори в центъра на града има улици без канализация.Започна

пробива на ул.„Раковски", всеки момент ще стартира изграждането

на кръгово кръстовище на бул."Цар Симеон” и ул."Генерал Скобелев", стартира и благоустрояването на бул. "Хаджи Димитър" от кръстовището на "Билла" до Община Сливен, който ще се превърне в модерна търговска улица. С наличието на изградена инфраструктура ще бъдат спестени пари на бизнеса и те ще могат да се пренасочат в същинската дейност на фирмите.

На второ място е размерът на данъци и такси за бизнеса.Тук проблемът е в липсата на финансова децентрализация на общините, в резултат на което 90% от данъците, които плаща бизнеса отиват в държавния бюджет, а не в общинския. Към Общината се плащат само няколко вида данъци -данък сгради, такса битови отпадъци, данъка върху автомобилите, поради което финансовите лостове, с които Общината разполага за стимулиране на бизнеса са твърде ограничени.Въпреки това, Община Сливен е от малкото Общини, които използват тези икономически лостове за стимулиране на бизнеса и инвестициите.

Местните данъци и такси в Община Сливен са едни от най-ниските в страната. Общината ги запази и дори намали в условия на икономическа криза.Показателен за това е фактът, че за последните четири години такса битови отпадъци, която плащат гражданите, е намалена от 1,6 промила на 0,9 промила, а за бизнеса е намалена, забележете, от 10 промила на 1,4 промила върху данъчната оценка на имота. Това е намаление 6 пъти на данъка за бизнеса и 60% за гражданите.

От цифрите става ясно, че намалението на таксата за битови отпадъци за фирмите не е за сметка на гражданите. Мога да дам за сравнение размера на таксата за битови отпадъци в общини, сродни на Община Сливен. Например, в Община Ямбол, таксата е 2,71 промила за фирмите. В Община Велико Търново - 7,5 промила, в Община Бургас - 11 промила.

За четири години Данък недвижими имоти за фирмите е намален от 2,5 промила на 1,9 промила върху данъчната оценка на имота.

Тази общинска администрация е първата, която премахна порочната практика Общинския бюджет да се пълни за сметка на по-високите данъци за фирмите, което допълнително в условията на криза натоварва бизнеса.

- Как се отразява това върху местния изнес?

По-ниските местни данъци и такси от една страна освобождават за бизнеса свободен финансов ресурс, който да се влага за ново оборудване, откриване на работни места и др. От друга страна,стимулират бизнеса да бъде коректен, т.е. ограничава укриване на данъци, недеклариране на имоти и т. н., което пък допринася за повече приходи в бюджета, респективно в бюджета на Общината.

Това от своя страна дава възможност на Общината да разполага с повече средства за инвестиции, за подобряване на качеството на

предоставяните услуги, т.е. това също е в полза и на гражданите.

От важно значение за бизнеса и инвеститорите също така е и изработването на подробни устройствени планове на Общината. Всяка една инвестиция в строителството се нуждае от проект, а проектите се разработват на базата на изработени и утвърдени подробени устройствени планове.През последните четири години са изработени планове на уличната регулация, обществени мероприятия и устройствени зони на селищни образувания "Изгрев" и "Кироолу”, подробни устройствени планове по квартали в централната градска част, кв." Комлука", кв."Клуцохор" ,кв."Стоян Заимов - север", кв."

Дебелата кория", селата Мечкарево, Ичера, Изгрев и Въглен.

Изработени са специализирани карти за устройствено планиране на кв. "Комлука", част от централната градска част,Промишлена зона, селата Ичера и Въглен.

Оцифрени са регулациите на част от централната градска част, Промишлена зона, кв. „Комлука”, кв. „Клуцохор”, кв. „Даме Груев”,кв. „Надежда” и кв. „Речица”.

Наличието на актуален и точен специализиран кадастър на урбанизираните територии дава възможност както на Община Сливен, така и на физически и юридически лица да извършват градоустройствено проектиране за реализиране на инженерни мероприятия, жилищно и промишлено строителство.

- Като специалист, инженер, освен социалния ефект, подобряване на условията и комфорта при отглеждане и възпитание на децата в детските градини и ясли и обучението на учениците в училищата, както и условията в социалните домове, има ли и друга полза от вложените от Община Сливен средства за саниране на заведенията и прилагане на мерките за енергийна ефективност?

Да, има други ползи. В резултат на прилагането на мерките по енергийна ефективност на сградите, освен че се подобриха условията и комфорта в детските градини, яслите и училищата, там сега отчитат средно по 30 % икономии на разходите за отопление през отоплителния сезон.

В това отношение трябва да се приветства политиката на Община Сливен - всички училища в града, по-голямата част от детските градини и ясли са санирани, ремонтирани, изградени са нови ОВ инсталации и са газифицирани. С реализирането на тези икономии се освобождава финансов ресурс от издръжката на тези заведения, който се влага за самите дейности и услуги –подобряване на качеството на отглеждане и възпитание на децата в детските градини и ясли, обучението на учениците в училищата, купуване например на оборудване за рехабилитация на деца и възрастни в социалните домове, увеличаване на броя на хората, които да бъдат обслужвани от Домашния социален патронаж и т. н.

- Община Сливен е новатор освен в прилагането на рамковите споразумения

и в друга форма на сътрудничество с бизнеса - публично частното

партньорство. Вашето мнение за този вид партньорство?

И двете форми са утвърдени европейски практики. Публично-частното партньорство е много успешна форма за инвестиции в публичния сектор, чрез привличане на частни инвеститори, които осигуряват необходимия финансов ресурс, с който Общината не разполага, за да извърши инвестицията.

Община Сливен още през 2006 година сключи такъв договор за публично частно партньорство с фирма "Сименс" ЕООД за модернизация и реконструкция на общественото улично осветление, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка, както и за изграждане на нови части на територията на Община Сливен. Изгодите, които се постигат за Община Сливен с този договор са няколко: извършена е пълна реконструкция и модернизация на общественото осветление на територията на Общината, без влагане на финансов ресурс за това.Постигната е икономическа ефективност и значително намаляване на разходите за консумирана ел. енергия, поддръжка и експлоатация. По-високо е качеството на уличното осветление.

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев