Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за Комисията за финансов надзор

---
03.02.2012 / 20:44

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за Комисията за финансов надзор, които въвеждат задължението за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен орган на европейските надзорни органи, Европейския съвет за системен риски на Европейската комисия. В законопроекта се предвижда и задължение за Комисията за финансов надзор да разкрива на европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск на информация, представляваща професионална тайна, когато тя е необходима за изпълнение на техните функции.

 

При подаване на заявление за вписване в регистъра на меценатите заявителят - едноличен търговец или юридическо лице, да посочва само единен идентификационен код, без да се изисква доказване на обстоятелствата, вписани в търговския регистър, предвиждат гласуваните на първо четене промени в Закона за меценатството. Съгласно приетите промени заявлението за вписване в регистъра, ежегодният доклад и годишният финансов отчет на организациите, подпомагащи културата да се подават по електронен път.

 

С 10 процента се завишават стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, приети днес на първо четене от парламента. Допълват се и условията, при които определени поръчки могат да бъдат запазени изключително за участие на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания. С измененията се въвеждат и изискванията на европейски директиви относно обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността. Обществените поръчки в отбраната и сигурността ще се възлагат чрез ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Състезателният диалог и договарянето без обявление могат да се провеждат само при наличие на определени, изчерпателно изброени основания.

 

Новите правила за възлагане ще се прилагат за няколко групи поръчки: доставката на военно оборудване според Общия списък на оръжията на ЕС; доставката на специално оборудване (което включва, изисква и/или съдържа класифицирана информация); поръчките за строителство и услуги, пряко свързани с посоченото оборудване; поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели и поръчки за специално строителство и специални услуги (свързани с класифицирана информация). Праговете, над които задължително ще се прилага редът, определен в Закона за обществените поръчки, са за поръчки за строителство, равни или по-високи от 4 млн. лв. без ДДС, и за доставки, услуги и конкурс за проект, равни или по-високи от 400 хил. лв. без ДДС. При възлагане на обществените поръчки възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.

 
 

Copyright © 2008-2020 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев