Декларация на ПГ на ПП ГЕРБ пред Народното събрание

05.09.2012 / 09:35

На Десетата сесия на 41-то Народно събрание Парламентарната група на ПП ГЕРБ представи декларация за приоритетите в своята работа през новия сезон:

"В началото сме на най-натоварената парламентарна сесия. Овновната задача за всички нас през новия политически сезон е подготвянето и приемането на бюджета на държавата за новата 2013 година. Заедно с пакета от данъчните закони това ще са основните механизми за развитието и управлението на страната ни през следващата година. Благодарение на последователната, стабилната и предвидима финансова политика на правителството през изминалите три години, ще можем да осигурим такъв обем от средства, който да гарантира както по-добър живот на българските граждани, така и да затвърди позициите на България в Европа като финансова стабилна и икономически конкурентна държава.

Увереност за това ни дават постигнатите резултати през изминалите години. Въпреки множеството критики от политическите ни опоненти, днес България е сочена от евроатлантическите ни партньори като добър за много европейски държави. Благодарение на тези позиции и балансираното управление на финансите на страната успяваме все по-активно да се грижим за подобряването на стандарта на живот на хората. И днес вече сме на етап, който позволява още по-интензивна подкрепа за доходите на населението. Успешната финансова политика и икономическият растеж в страната позволяват и от началото на новата година ще увеличим пенсиите на възрастните хора. Искам да напомня, че през последната година увеличихме минималната работна заплата, минималната пенсия, както и заплатите на работещите в спешната медицинска помощ. С въвеждането на новата формула на заплащане се повишиха и заплатите на държавните служители. Увеличихме и размера на енергийните помощи за социално слабите хора, като по този начин компенсирахме доходите им с процент, равен на процента на корекцията в цената на електроенергията. Допълнителни възможнсоти за увеличаване на доходите на населението ще ни дадат и постоянно нарастващият процент чуждестранни инвестиции. Така ще затвърдим тенденцията за разкриване на нови работни места. С промените в Закона за насърчаване на инвестициите държавата ще предложи на инвеститорите за 2 години да поеме плащането на осигуровките, които работодателят дължи за работниците. Този процес ще бъде допълнително улеснен, поради запазване на ниските нива на данъците. Освен това вече са факт и договорените със социалните партньори по-високи минимални осигурителни прагове в половината от професиите. В следствие на всичко това, докато половината от страните в Европейския съюз са в рецесия, не само че България, но и икономиката ни бележи ръст.

Заедно с икономиката и социалната политика, здравеопазването също остава основeн приоритет в работата на ПП ГЕРБ и правителството на премиера Бойко Борисов. Със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ще ускорим и облекчим още повече процеса на поевтиняване на лекарствата. С промените ще финализираме създаването на независима институция, която своевременно ще следи промяната на цените на лекарствата в референтните страни и тя ще се отразява върху поевтиняването на медикаментите и в България. Това е логично продължение на мерките, благодарение на които вече над 300 лекарства поевтиняха значително, в това число и цените на някои медикаменти за лечение на онкологични заболявания. Чрез Закона за здравното осигуряване дадохме възможност на Националната здравноосигурителна каса да договаря отстъпки от цените на всчки лекарвства, а не само на 100% платените от касата. Също така дадохнме възможност на Здравната каса да договаря и отстъпки от цените на медицинските изделия. Със спестения финансов ресурс държавата вече заплаща изцяло лекарствата за всички редки заболявания у нас. Осигурихме и огромен финансов ресурс за ремонт на болниците, за закупуването на модерна медицинска апаратура, за разкриване на центрове за диагностика на редки заболявания.

В сферата на образованието заявяваме ясната си политическа воля за довършването на реформите. Централна роля в тази посока ще изиграе приемането на Законопроекта за предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение. Последователно ще провеждаме политика на засилване на ролята на държавата във финансиране на предучилищното образование, като по този начин извеждаме като основополагащи образователните приоритети на предучилищното детство.

Ние, от ПГ на ПП ГЕРБ, сме убедени, че строителството и изграждането на инфраструктура в цялата страна е единственият начин за интегрирано развитие на всички регионите. Чрез осигуряването на всички условия за продължаването на строителството на магистралите Тракия, Струма, Марица и Хемус сме твърдо решени да инвестираме както в развитието на икономиките на отделните региони, така и в по-добрия живот на хората в тях. С промените в Закона за устройство на територията ще предложим работещи мерки за контрол и ограничаване на незаконното строителство. Проблемът с презастрояването на крайбрежните райони ще бъде регулиран с промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Ще предложим и нови регламенти при собствеността и стопанисването на ВиК системите чрез промени в Закона за водите.

Държавата ще продължи да бъде основен и коректен партньор на общините в тряхното развитие. Убедени сме обаче, че финансови стимули трябва да получават само общините, които спазват финансова дисциплина, харчат прозрачно и разумно предоставяните им средства и инвестират предимно в инфраструктура и развитие на региона. Чрез европейските средства и разкриването на работни места ще успеем да стимулираме младите българи да останат родните си места и да ги развиват. Значителни са усилията ни в тази посока и по отношение на така наречените смесени региони. За разлика от всички предходни управления, които умишлено забавяха развитието на тези региони, ПП ГЕРБ и правителството на премиера Бойко Борисов работи еднакво за всички български граждани, без значение на техния етнос и религия. Доказателство за това са новите ремонтирани пътища в Разградско и Шуменско, отварянето на пункта Маказа в Кърджалийско и окончателното изплащане на строителството на Водното огледало, с което от Тройната колиция ни завеща. Именно мнозинството на ГЕРБ в парламента беше това, което за първи път разби монопола на фирмите, които изкупуват тютюна и продукцията на хората и сега той се изкупува на реални и пазарни цени. Всичко това се вижда от хората както у нас, така и от живеещите извън страната. Защото за ГЕРБ контактите с всички български граждани са подчинени на взаимно уважение, прозрачност и работа за по-добър живот на хората, без значение къде живеят.

В отговор на препоръките на Европейската комисия и очакванията на българските граждани за по-бързо и справедливо правораздаване, от ПГ на ПП ГЕРБ декларираме нашата политическа воля и решителност да продължим реформите в съдебната система. Новата парламентарна сесия съвпада с началото на изслушването на кандидатите за членове на новия Висш съдебен съвет. Стартираме най-прозрачната и публична процедура от началото на прехода и сме убедени, че само чрез търсенето на консенсус на базата на професионализма на кандидатите ще успеем да изградим такъв ВСС, който да върне доверието на хората и Европа в българското правосъдие.

Навлизайки в последната година от мандата на това Народно събрание ние сме удовлетворени от постигнатия максимлано широк консенсус по значителна част от предлаганите промени в Изборния кодекс. Това ще ни позволи достатъчно рано и навременно да прецизираме изборните правила, които да позволят предстоящите избори да се проведат в атмосфера на феърплей и равни условия за всички. Очакваме подкрепата и усилията на колегите от всички политически сили в реализирането на тази цел.

За никого не е тайна, че новият политически сезон ще протече под знака на предстоящите парламентарни избори. Въпреки това за нас от ГЕРБ основна остава задачата ни за подобряването на живота на българските граждани, защото те помнят каква беше България по времето на тройната коалиция и виждат всекидневно как се променя страната ни при управлението на правителството на премиера Борисов. Нямам как хората да забравят как се разпродадоха предприятията, как се правеха заменки с българските гори, как се източваха топлофикационните дружества, как се харчеха излишъци от милиони левове, които не стигаха до хората и поради което Европа спря всички еврофондове. Заради всичко това и от дясно, и от ляво получихте заслужена оценка от българските избиратели. Няма как да не направят сравнение между пустинния пейзаж, в който превърнахте страната всички вие след управленията си през последните 20 години, и всекидневно променящата се България днес. Едва ли има човек, който би избрал вашето управление пред строящите се нови магистрали, пътища, спортни зали, стадиони, метро, паркове, кръстовища на няколко нива, музеи и още много неща, които вие неможахте да направите.

На фона на всичко това констатираме със съжаление, че опозицията и най-вече БСП доведе до символното опорочаване не парламентарната процедура „вот на недоверие“. Колеги от ляво, обезценихте и принизихте тази процедура, превърнахте я в инструмент за политиканстване. Подобни действия раждат толкова недомислия, че едва ли някой може да измисли по-безумен повод за искане на вот на недоверие заради резултатите на Олимпиадата. Но господа лидери от ляво, докато вие в БСП се занимавахте с това кой е по-достоен за лидер на Столетницата, ние от ГЕРБ ремонтирахме занемарените и изоставени от вас спортни бази и създадохме нови, защото много от старите продадохте отдавна. В тази връзка нека припомня само, че правителството отпусна 10 милиона лева за изграждането на многофункционални спортни зали в 10 общини в различните райони на страната.

Уважаеми колеги, от ГЕРБ винаги сме били отворени за диалог по всички национални каузи и разумни предложения. Това се видя от отношението ни към синдикатите, работодателите, еколозите, различните съсловия и организации на гражданското общество. Диалогът обаче е възможен само когато след критиките последват предложения на алтернативни решения, базирани на обективните възможности на държавата. Обръщам се към представителите на всички политически сили - новият политически сезон ни дава възможност всички отговорно да се изправим пред българските избиратели и реално да оценим както недостатъците, така и предимствата на своите опоненти. Трябва обаче да е ясно, че навлизайки в четвъртата година от мандата в ГЕРБ сме още по-единни, силни и убедени в правотата на действията си.

Ние от ГЕРБ сме уверени в своите възможности. Всичко, което правим се вижда от хората. Ще довършим нашия ангажимент към всички български граждани, защото само по този начин ще изпълним своя граждански дълг. Убедени сме, че по този начин ще върнем доверието на хората в политиците и заедно да изведем България на полагащото й се място в голямото европейски семейство".

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев