Юлиана Колева се обяви за максимална прозрачност в работата на ВСС

Юлиана Колева
12.09.2012 / 11:50

Народният представител от ПП ГЕРБ-Сливен Юлиана Колева представи своята концепция за работата на Висшия съдебен съвет по време на изслушването на кандидатите за ВСС на открито заседание на Комисията по правни въпроси в парламента. Най-напред тя благодари на групата народни представители, които са издигнали номинацията й за ВСС.

Колева увери, че се интересува от процесите в съдебната система и утвърждаването на съдебната власт като независима. Тя изрази несъгласие с мнението на някои кандидати, че съдебната реформа тепърва ще започне и се правят повече експерименти, отколкото се полагат реформаторски усилия.

„Мисля, че за съдебната система и органите на съдебната власт, които по дефиниция са най-консервативната публична сфера, не може да се очаква, че може бързо да бъде реформирана. Реформата в тази система се извършва бавно, последователно и когато все пак в обществото и хората, които са ангажирани с тази реформа, настъпи онзи процес на узряване, който е необходим, за да се предприеме следващата стъпка. Спомняме си как съдебната реформа тръгна от утвърждаването на независимостта на съдебната власт. Вероятно повечето от вас си спомнят, че до приемането на нова Конституция съдебната власт в България не беше съдебна власт, съдилищата и прокуратурите изпълняваха някакви административно правни услуги на гражданите. Нека не надскачаме себе си в желанията си, а да бъдем реалисти по отношения на това какво е постигнато в рамките на тези 20 години. Убедена съм, че огромната част от хората, които работят в съдебната система, работят със съзнанието за това, че по независим начин трябва да изпълняват своята функция. Убедена съм и в това, че те са достатъчно компетентни и достатъчно устойчиви в изпълнението на тази функция. Имаме какво да направим като ВСС, като част от органите , които продължават да провеждат съдебната реформа, но не можем да имаме очакването, че ние като кандидати за ВСС, ако попаднем в този орган, ще можем да приключим с тази реформа, защото тя изисква усилията на всички органи на властта в нашата страна”, каза Колева.

След като представи основните акценти в своята концепция за работата на ВСС, тя отговори и на въпроси, свързани с нейните виждания за независимостта на съдебната власт, правомощията на ВСС, антикорупционните мерки, които трябва да се предприемат, дисциплинарната практика и кариерното израстване в съдебната система. Според Колева независимостта на съдебната система е фактор, който е поставен като условие за работа на тази власт, в изпълнение на нейния основен държавен ангажимент – осигуряване на независим съдебен процес, на адекватно, справедливо и законово решение за всеки, който е потърсил решаване на своя спор в съдебната система. „Независимостта на съдебната власт не е самоцел, нито е политическо предизвикателство. Мисля, че ВСС е длъжен да осигури независимостта на съдебната власт не по някакъв имагинерен начин, а като изпълнява стриктно и коректно своите правомощия по конституция и по закон”, допълни тя. Според нея когато има ясни правила ВСС ясно ще изпълнява своето конституционно предназначение.

Колева отговори и на критиките към законодателни решения, в чието приемане е била активен участник. Става въпрос за възможността при закриване на съдилища и отделни длъжности магистратите да се преместват без конкурс. „Смятам, че всеки, който е прочел текста на закона, не може да открие в него лош разум или посока към лошата практика, която впоследствие установихме във ВСС. След като на ВСС са дадени правомощия да закрива звена на съдебната система, възниква въпроса магистратите, които работят там, по какъв начин ще бъдат устроени, след като по-голямата част от тях вероятно са и несменяеми. Всички ще се съгласите, че не е справедливо те да излязат на конкурс по общите правила така както хората, които желаят преместване и своето повишаване, се явяват за да го заслужат. Смятам, че никой от нас не би се усъмнил в добрата воля на законодателя в тази посока. Новият състав на ВСС трябва да пресече тези практики. Същото е и с командироването. То е практика, която временно подпомага и улеснява звената, които имат прекомерна заетост, а израждането на тази практика в някакви кариерни хватки и заобикаляне на конкретни правила, според мен трябва да бъдат пресечени.

Колева критикува липсата на прозрачност по отношение на дисциплинарната практика на настоящия ВСС. В сайта на институцията се публикуват ежегодни отчети за това какви дисциплинарни производства и по какви текстове са провеждани и какви са наказанията по тях, но липсват анализи за уеднаквяване на дисциплинарната практика, материали и документи от които може да се направи извод дали дисциплинарната практика е последователна или не. Според Колева в тази си част Законът за съдебната власт има много пропуски и е необходима промяна за отстраняване на противоречията. Юлиана Колева категорично се обяви за изработване и поддръжка на публичен регистър за решенията на ВСС, включително за дисциплинарните производства.

„Максимална прозрачност! Няма друг път. За мен това е максималната гаранция да бъдат преустановени вътрешни зависимости -институционални, бизнес, политически и друго лобиране в лошия смисъл на думата за един или друг ръководител”.

В своята концепция Юлиана Колева е посочила и слабостите в политиката на кадруване на ВСС . Тя не се съгласи с мнението, че този орган е политически повлиян, но след като кадруванията, особено на административните ръководители, са поставени под съмнения и са изложени на критика, това означава, че по някакъв начин ВСС не е бил убедителен в правилността на своя избор. „Смятам, че това не трябва да се допуска в бъдещите избори, които бъдещия ВСС ще провежда. Затова съм изложила като част от концепцията си идеята, че провеждането по възможно най-прозрачния начин изборите на административни ръководители е гаранция за това, че обществото и магистратската общност ще може да прецени кой е неговия кандидат и дали неговия избор съвпада с този на ВСС”, каза тя. В изложението си Колева акцентира и на своите предложения за кариерно израстване в съдебната система, които включват атестиране, повишаване в ранг и преместване и повишаване в длъжност. Според нея повишаването в ранг е силно подценено, а може да разгърне потенциал, който да се използва едновременно за разтоварване на натоварените звена и за стимулиране на магистрата, който е повишен в ранг.

На изслушването, което продължи през целия ден и завърши късно вечерта на 11 септември, се явиха 17 кандидати за ВСС. Всеки от тях имаше около 40 минути за изложение и отговори на въпроси.

Комисията по правни въпроси трябва да изготви доклад от изслушването в тридневен срок от неговото провеждане. Докладът ще бъде гласуван на отделно заседание на Комисията по правни въпроси и ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание до 14 септември 2012 г.

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев