Десислава Танева: Със законопроекта за горите се поставя началото на много сериозна реформа

17.11.2010 / 14:02

„Законопроектът за горите е много добър и с него се слага началото на много сериозна горска реформа”. Това заяви в пленарната зала по време на първото четене на законопроекта народният представител от ПП ГЕРБ и председател на комисията по земеделие и гори Десислава Танева.

Тя допълни: „Законопроектът е готвен дълго време от много широк състав от експерти от системата на горите. Той е предмет на много широко обсъждане от няколко месеца с всички неправителствени организации, с всички браншови организации в сектора. Независимо, че по някои текстове има несъгласие, изрично сме уведомени за това - когато законопроектът беше приеман в нашата комисия, имаше пълно единодушие за подкрепа от целия неправителствен сектор. Приемането му е крайно наложително за да се спрат порочните практики, известни на цялото общество по повод управлението на горските ресурси”.

Танева заяви още, че има поет и политически ангажимент за оттегляне на някои от текстовете, който ще се изпълнят – по повод правото на покупка на защитени горски територии, които са застроени. Също така предмет на дебати и корекция е текстът за правото на общините да управляват природните паркове, ако те се намират на територията на една община. „Законопроектът е много добър. С него се слага началото на много сериозна горска реформа. Трябва да адмирираме всички правила и норми, които са създадени, особено в първата му част - за собствеността и управлението на горските територии. Смятам, че те отговарят на нуждите на нашето време. Сега действащият закон в тази му част е достатъчно остарял”, убедена е Десислава Танева. Тя счита, че по най-добрия начин е намерен баланса да живеем в природна и екологична среда. „Можем само да адмирираме възможността да се упражняват и да се учредяват достатъчно сервитути, без да се изключват от горския фонд. Тези сервитути също струват пари и те ще бъдат пазарни, съгласно законовите нормативни актове, които ще бъдат направени в шестмесечен срок, а ние ще опазим гората и ще стимулираме предприемачеството”, каза в заключение Танева.

От своя страна заместник-министърът на земеделието Георги Костов увери, че с този законопроект се прави нещо за България. Според него най-важното, което постига законопроекта, е фактът, че за първи път всички заинтересовани лица на регионално ниво могат да участват във вземането на решения за бъдещето на горите в дадения регион. Това се случва чрез тъй наречените областни горско - стопански планове, които са по Закона за устройството на територията и по Закона за регионалното развитие. „Това е изключително важно, за да се предпазим от всички бъдещи опасения за грубо нарушаване на целостта на гората. За първи път горският закон има за цел увеличаване площта на горите и тяхното подобряване. Затова с него се решават всички въпроси, свързани с присъединяване към горските територии на тъй наречените самозалесили се земеделски земи, които нестопанисвани дълго време, са се превърнали в гора. За първи път в новата ни история създаваме обективни и открити процедури по отношение на изключването на гори. Те се извършват само по изключение за важни инфраструктурни обекти или когато населените места няма накъде да се разширяват, като процедурите са свързани с открити търгове”. Така се дава възможност горски територии да се отдават под наем, под аренда или със сервитутно право за ползване.

Костов заяви, че в много анализи на международните финансови институции – Световната и Европейската банка, както и в наши вътрешни анализи, е подчертана необходимостта от разделяне на контролната от стопанската дейност в горите, за да бъдат ефективни двете дейности и горите да се опазват. Според институциите това трябва да стане с помощта от държавата.

„За първи път държавата отделя ресурс в рамките на над 30 млн. лв. за обезпечаване дейността на независим държавен контролен орган”, каза той. Отделно се създават държавни горски предприятия, които ще могат да преразпределят ресурс към онези свои поделения – държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, които в момента се нуждаят от това, например там, където има създадени много млади гори. В момента те не могат да бъдат печеливши, но ще бъдат след 50 или 100 години. Костов смята, че от там, където има достатъчно суровина и печалба, могат да бъдат прехвърлени средства към онези поделения - горски стопанства, където те са необходими сега. Това става въз основа на изпълнението на ясни стопански планове - тъй наречените лесоустройствени проекти. Чрез законопроекта за първи път се въвеждат принципите на равнопоставеност на собствениците в горите и възможност да излязат от анонимност лицата, които работят в горите.

„Законът за горите, който предлагаме, е в голяма степен иновативен. Той е почерпан от най-добрите европейски и световни практики. За първи път в Европа се появява глава за обществени екосистеми и ползи от горите. За първи път в Закона за горите се появява и глава за професионално обучение и квалификация, за сертификация за общински гори, за браншови организации в горския сектор. Той увери, че направените бележки в комисиите ще бъдат взети предвид, ще бъдат извадени и коригирани между първо и второ четене.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 ПП ГЕРБ - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев